کارگروه همایش ناصرخسرو

رئیس همایش: جناب آقای دکتر علی ‏اکبر ولایتی ـ جناب آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی

دبیر علمی همایش: جناب آقای دکتر احمد خاتمی

دبیر اجرایی همایش: سرکار خانم دکتر نگار داوری اردکانی

 

اعضای شورای علمی همایش ناصرخسرو

 1. جناب آقای دکتر احمد خاتمی (رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)
 2. جناب آقای دکتر مهدی محقق (رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی)
 3. جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی (استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی)
 4. جناب آقای دکتر الله یار خلعتبری (استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)
 5. جناب آقای دکتر محمد ایلخانی (مدیر گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی)
 6. جناب آقای دکتر عطاء‏الله حسنی (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)
 7. سرکار خانم دکتر سهیلا میرشمس شهشهانی (دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی)
 8. جناب آقای دکتر حسن بلخاری (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
 9. جناب آقای دکتر علی دهگاهی (رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی)
 10. جناب آقای دکتر محمد جعفر یاحقی (استاد دانشگاه مشهد)
 11. جناب آقای دکتر سیدعلی‏اصغر میرباقری (استاد دانشگاه اصفهان)
 12. جناب آقای دکتر قهرمان سلیمانی (رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)
 13. جناب آقای دکتر مجتبی دماوندی (مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی)
 14. جناب آقای دکتر سید عبدالمجید میردامادی (معاون تحصیلات تکمیلی بنیاد ایران‏شناسی)
 15. سرکار خانم دکتر نگار داوری اردکانی (معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)
 16. جناب آقای دکتر حجت رسولی (مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و امور هیأتها)

 

اعضای شورای اجرایی همایش ناصرخسرو

 1. سرکار خانم دکتر نرجس خدایی (استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی)
 2. جناب آقای جلیل گلشن (سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‏دستی و گردشگری)
 3. جناب آقای دکتر حسن باستانی‏راد (استادیار گروه تاریخ)
 4. جناب آقای دکتر زهیر صیامیان (استادیار گروه تاریخ)
 5. جناب آقای دکتر فرید قاسملو (سرپرست و مجری طرح دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران)
 6. جناب آقای محسن جعفری مذهب (کتابخانه ملی)
 7. سرکار خانم دکتر شکوه ‏السادات حسینی (استادیار گروه زبان و ادبیات عرب)
 8. جناب آقای بهمن رحیمی (پژوهشکده مردم‏ شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)
 9. جناب آقای پرویز فیضی(پژوهشکده مردم‏ شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)
 10. جناب آقای فرشید شریعتمداری (بنیاد ایران‏ شناسی)

 

اعضای دبیرخانه اجرایی

 1. خانم سحر نورمحمدی
 2. خانم مریم مرندی
 3. خانم زینب حاتم ‏زاد