پیش نشست همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی برگزار شد

در روز دوشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ نخستین پیش‏‏نشست همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی از ساعت ۱۳:۰۰ بعدازظهر تا ساعت ۱۷:۳۰ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست زیرنظر شورای علمی و به کوشش شورای اجرایی همایش به دبیری سرکار خانم دکتر نرجس خدایی استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده و با حمایت معاونت پژوهشی برگزار شد. در این نشست که در دو بخش مطالعات تطبیقی و سفرنامه‏ها، سفرنامه‏نویسی و سفرنامه ناصرخسرو و مطالعات تاریخی و بازنمود آراء و افکار ناصرخسرو در ادبیات زبان‏های خارجی طراحی شد. ۹ مورد سخنرانی کوتاه توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‏های مختلف و ۵ سخنرانی کوتاه دانشجویی طرح و مورد بحث و تبادل‏نظر قرار گرفت. در بخش نخست نشست تصویر ایران در سفرنامه‏های اروپائیان و سیر سفرنامه‏نویسی ایرانیان و غیرایرنیان ترسیم شد و سپس جایگاه سفرنامه ناصرخسرو در میان سفرنامه‏های مشابه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم موضوع بازنمود آراء و افکار ناصرخسرو در زبان‏های عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه و چینی مورد تبادل نظر قرار گرفت. در بخش پایانی این نشست نگاه به سفرنامه ناصرخسرو به عنوان نقطه عطفی در جهت ارتقاء صنعت گردشگری مورد اشاره قرار گرفت.
در این نشست که با حضور دبیر علمی و اجرایی همایش و برخی از اعضای شورای علمی و اجرایی برگزار شد، پیام ریاست عالیه همایش جناب آقای دکتر علی‏اکبر ولایتی در بدو تأسیس دبیرخانه همایش در دانشگاه شهید بهشتی قرائت شد و در ادامه پیام‏های دو تن از اعضای شورای علمی دکتر محمدجعفر یاحقی (به نمایندگی از قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر سید علی‏اصغر میرباقری (به نمایندگی از قطب علمی ادبیات دانشگاه اصفهان) و نیز پیام دکتر محمدرضا توکلی صابری نویسنده کتاب سفر برگذشتنی قرائت شد.
 کتابچه پیش نشست همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی

درباره نویسنده

۰ دیدگاه

پاسخ دادن

شما باید وارد شویدتا بتوانید دیدگاه بگذارید.